Władze Uczelni

 

Rektor

dr n. med. Wioletta Palczewska, prof. KPSW

Prorektor

dr  Beata Telążka, prof. KPSW

Kanclerz

mgr Agnieszka Gątnicka

     
  • Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych
    dr Karolina Semeriak-Siecla
  • Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych
    dr Magdalena Baczyńska

Dyrektor Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej
mgr Aneta Urbanowicz

 

Skład Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na kadencję 2020-2024

prof. ucz. dr n. med. Wioletta Palczewska - Przewodnicząca Senatu;

dr Magdalena Baczyńska - WNHiS;

dr Dorota Cichoń - WNMiT;

Joanna Sokalska -  Przewodnicząca Samorządu Studenckiego

mgr Joanna Dudek - WNMiT;

dr Jacek Falkenberg - WNMiT;

inż. Dorota Gajda - Administracja;

dr Anna Mickiewicz - WNMiT;

mgr inż. Marcin Rajkowski - Administracja;

dr inż. Karolina Semeriak-Siecla - WNMiT

prof. ucz. dr Beata Telążka - WNHiS;

dr Jacek Trembecki - WNHiS;

dr Elżbieta Zieja - WNHiS;

                

                                     

       

instagram
instagram
instagram