Władze Uczelni

 

Rektor

prof. dr hab. Marian Ursel

Prorektor

dr inż. Tadeusz Lewandowski

Kanclerz

mgr Grażyna Malczuk

  • Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych
    dr Wioletta Palczewska
  • Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych
    dr Beata Telążka

Dyrektor Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej
mgr Kazimierz Stąpór


Senat Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze kadencji 2015-2019

1.      prof. dr hab. Marian Ursel, Rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  

2.      dr inż. Tadeusz Lewandowski, Prorektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej      

3.       mgr Grażyna Malczuk, Kanclerz Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej                     

4.       dr  Wioletta Palczewska, Dziekan WNMiT

5.       dr Beata Telążka, Dziekan WNHiS         

6.       dr Monika Sobolak, przedst. nauczycieli akademickich WNMiT                                          

7.       dr Elżbieta Zieja, przedst. nauczycieli akademickich WNHiS 

8.       dr Katarzyna Sradomska, przedst. nauczycieli akademickich WNHiS 

9.       dr inż. Zbigniew Fjałkowski, przedst. nauczycieli akademickich WNMiT 

10.    dr Tomasz Jonak, przedst. pozostałych nauczycieli akademickich      

11.    prof. dr hab. Zofia Ignasiak, przedstawiciel AWF 

12.    mgr Eugeniusz Rachmiel, przedstawiciel pracowników KPSW                                              

13.    Aleksandra Dąbrowska, przedstawiciel studentów WNHiS 

14.    Angelika Sieradzka, przedstawiciel studentów WNHiS     

15.    Przemysław Dajcz, przedstawiciel studentów WNMiT            

                

                                     

       

instagram
instagram
instagram