Rektor

REKTOR
prof. dr hab. Marian Ursel

        Profesor dr hab. Marian Ursel pracuje od 1972 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie jest obecnie kierownikiem Zakładu Historii literatury Romantyzmu oraz zastępcą kierownika Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Filologicznego. Doktoryzował się w 1978 roku, habilitował w 1993, a tytuł profesora otrzymał w 2004 roku. Od 1 października 2000 roku zatrudniony  jest  w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej na stanowisku profesora.

       Głównymi obszarami jego zainteresowań badawczych są literatura, folklor, kultura, obyczajowość oraz formy i przejawy życia artystycznego w XIX wieku i ich filiacje ze współczesnością, od lat piętnastu również romantyczna antropotanatologia oraz antropologia uzdrowisk polskich i obcych XIX i XX wieku, historia prasy polskiej i komunikacja społeczna ( również w wymiarze niewerbalnym). Od wielu lat  bada twórczość Aleksandra Fredry. Interesuje go też filmoznawstwo teatrologia.  Zajmował się i zajmuje edycjami krytycznymi kanonicznych tekstów romantycznych (Słowackiego, Mickiewicza, Fredry, Goethego), które służą w dydaktyce polonistycznej na poziomie uniwersyteckim i szkoły średniej. Swoje prace drukuje w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, np.: "Pamiętnik Literacki", "Litteraria", "Literatura Ludowa", ”Russian Literature”, ”Studia Philologica Slavica. Münstersche Texte zur Slavic”, "Prace Literackie".

         W dorobku ma do tej pory ponad 160 publikacji w tym 6 książek: Bajkopisarstwo Aleksandra Fredry (1980), O wierszach Aleksandra Fredry (1992), Fredrowskie teatralizacje. Studia i szkice (1994), Aleksander Fredro. Na scenie życia i teatru (2009), Romantycy i okolice śmierci (2011). Opracował i wydał pięciokrotnie już od 2000 roku wznawiany leksykon pt. Romantyzm.. Pod jego opieką naukową oraz znacznym udziale autorskim powstał pierwszy w Polsce, pionierski w swym charakterze CD-ROM pt.: Mickiewicz. Almanach multimedialny, który uzyskał Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich w kwietniu 1999. Od 1999 roku jest redaktorem serii wydawniczej Uniwersytetu Wrocławskiego „Prace Literackie”. Wypromował 11 doktorów nauk humanistycznych i około 430 magistrów filologii polskiej. Jako recenzent uczestniczył w 14 przewodach habilitacyjnych i doktorskich, napisał 2 wnioski o tytuł profesora i 2 na stanowisko profesora nadzwyczajnego. W latach 1985-1987 pracował  jako wykładowca literatury i języka polskiego na Uniwersytecie w Münster (Niemcy), wykładał w Lille(Francja) i Lwowie. Jest kierownikiem dwóch grantów: śląskoznawczego (NCN) i Fredrowskiego(NCRH). Pierwszy z nich zwieńczony został trzytomowym opracowaniem pt. Śląskie pogranicza kultur.(2013,2013,2014), w którym uczestniczyło 11 badaczy z 4 ośrodków akademickich ( Jelenia Góra, Opole, Warszawa, Wrocław).  

        Profesor Marian Ursel z Jelenią Górą związany jest od blisko 20 lat,. mocno i wielorako zaangażowany także w dydaktykę oraz życie naukowe  Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej. Zredagował m.in.  księgę pamiątkową z okazji 10-lecia Kolegium Karkonoskiego, zainicjował wydawanie „Zeszytów Wydziału Humanistycznego”, w dwóch przypadkach był też ich współredaktorem ( I, V). W 2013 roku współredagował tom Media w regionach – regiony w mediach, którego promocji poświęcono specjalną konferencję prasową przygotowaną prze studentów Zakładu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Zainicjował i współorganizował interdyscyplinarne i międzynarodowe badania nad uzdrowiskami dolnośląskimi. Z Profesorem Aleksandrem Woźnym przygotował dwie sesje naukowe związane z szeroko rozumianą tematyką uzdrowiskową (31 III 2014,  15 I 2015), które uzyskały znaczny rezonans naukowy i medialny, wpływając nader pozytywnie na wizerunek KPSW. We wszystkich tych inicjatywach uczestniczą autorsko pracownicy KPSW  oraz  studenci.  Wypromował  ponad 180 licencjuszy.

        Prof. dr hab. Marian Ursel jest powszechnie znanym i ceniony badaczem, autorem wielu pionierskich prac i inicjatyw naukowych., wytrawnym organizatorem i koordynatorem życia naukowego oraz działań zespołowych, zasłużonym edytorem i redaktorem wydawnictw periodycznych oraz prac zbiorowych, dydaktykiem cieszącym  się uznaniem studentów, znanym popularyzatorem nauki.

DSC07984
PICT0028
Słowacki 184
m13
DSC08231
DSC08250
DSC07847