Wyzwania XXI wieku w naukach o zdrowiu i kulturze fizycznej - program

Termin konferencji:  8 czerwca 2018 r.:  godz. od 9.00  do 16.00

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM  KONFERENCJI:

8.00 - 9.00 – rejestracja uczestników
9.00 - 9.15 –  otwarcie konferencji

9.15 - 9.35 - Wykład inauguracyjny – prof dr hab. Marian Ursel – „Przybywam tu tak dla zdrowia, jak dla przyjemności”    

SESJA I    
9.35 - 9.45 – prof. dr hab. Bogdan Vynogradskyi - Zróżnicowanie obciążeń treningowych w triathlonie z uwzględnieniem opóźnionego efektu treningowego Lwowski Państwowy Uniwersytet  Kultury Fizycznej

9.45 - 9.55 - prof. dr hab. Oleh Rybak  - Zapobieganie zawodowym obciążeniom na   organizm kierowcy samochodu - Lwowski Państwowy Uniwersytet  Kultury Fizycznej

9.55 - 10.05 - dr Małgorzata Fortuna dr Antonina Kaczorowska Wpływ rehabilitacji ruchowej i choroby niedokrwiennej serca na poziom wydolności fizycznej u kobiet w przedziale wieku 80 – 90 lat - Karkonoska Państowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

10.05 - 10.15 – dr Agnieszka Grochulska - Aktywność fizyczna w prewencji wtórnej cukrzycy - Akademia Pomorska w Słupsku

10.15 – 10.25 - dr Waldemar Michalczak - Aktywność fizyczna osób chorych na cukrzycę typu 2 w świetle uwarunkowań fizjologicznych i badań własnych - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

10.25 – 10.35 - mgr Ewelina Kolarczyk Czy „sport to zdrowie”? Aktywność fizyczna,  a zagrożenie nagłym zgonem sercowym - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

10.35 – 10.45 - dr Małgorzata Bujnowska – Ultrasonografia w medycynie ratunkowej -Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

10.45 – 10.55 – lek. med. Łukasz Mucha - Zabiegi w onkologii narządu ruchu - Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu - Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu

10.55 – 11.10 – dyskusja

11.10 – 11.40 - przerwa kawowa

SESJA II
11.40 – 11.50 - dr hab. Iuliia Pavlova – Complex health preserving activities in Ukrainian schools and its influence on quality of life. Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej

11.50 – 12.00 dr hab. Mariusz Z. Jędrzejko Przyczyny zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży - zachowana ryzykowne jako wyzwania dla profilaktyki społecznej i nauk o zdrowiu - Wydział Nauk O Zdrowiu i Kultury Fizycznej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

12.00 – 12.10 – dr Małgorzata Lesińska-Sawicka - Styl życia studentów z wybranych krajów - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile

12.10 – 12.20 - dr Ewa Koboz - Natężenie stresu w pracy pielęgniarki oddziału intensywnej terapii a syndrom wypalenia zawodowego - Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

12.20 – 12.30 – dr Małgorzata Wojciechowska Problem bezsenności wśród studentów uczelni warszawskich Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie

12.30 – 12.40 – mgr Dorota Trybusińska - Samotność i osamotnienie jako zagrożenie dla zdrowia osób starszych - Zakład Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom

12.40 – 12.50 - dr Renata Myrna-Bekas Trening autogenny Schultza jako rodzaj relaksacji i odprężenia psychicznego. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

12.50 – 13.05 – dyskusja

13.05 – 13.35 – przerwa kawowa

SESJA III
13.35 – 13.45 - dr Zofia Sienkiewicz Ekspozycja personelu pielęgniarskiego na materiał biologiczny a znajomość zasad postępowania poekspozycyjnego - Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

13.45 – 13.55 – dr Elżbieta Antos - Kolonoskopia – problemy pacjentów przygotowujących się do badania - Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział rehabilitacji.

13.55 – 14.05 – dr Józefa Czarnecka - Wiedza personelu medycznego na temat postępowania z pacjentem z podejrzeniem gorączki krwotocznej wywołanej przez wirus Ebola - Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

14.05 – 14.10 – mgr Aneta Musiał Chirurgia bariatryczna jako jedna z metod walki              z otyłością - Zakład Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu I Kultury Fizycznej, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom

14.15 – 14.25 – dr Grażyna Dykowska - Bezpieczeństwo pacjenta w systemie ochrony zdrowia. Dylemat edukacyjny - Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

14.25 – 14.35 dr Anna Leńczuk-Gruba - Efektywna realizacja edukacji zdrowotnej - nadal aktualne wyzwanie w środowisku szkolnym - Zakład Pielęgniarstwa Społecznego. Warszwski Uniwersytet Medyczny

14.35 – 14.45 – dr Ewa Bakońska-Pacoń – Wpływ aktywności fizycznej na funkcje wybranych narządów i układów u osób starszych - KPSW w Jeleniej Górze

14.45 – 14.55 – dr Marzena Pełczyńska - Krioterapia ogólnoustrojowa w medycynie sportowej i odnowie biologicznej - Wydział Przyrodniczo – Techniczny, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

14.55 – 15.10 – dyskusja

15.10 – 15.30 – podsumowanie i  zakończenie konferencji