Borowy Jar - historia i turystyka - program

Borowy Jar - historia i turystyka - program

18.11.2016r.

9.30 – 10.00    - rejestracja uczestników konferencji

10.00 – 10.10  - powitanie

10.10 – 10.25  - ,,Bogactwo historyczne Borowego Jaru dla rozwoju jeleniogórskiej turystyki”

Eugeniusz Gronostaj, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

10.25 – 10.40  - ,,Jak powstał Borowy Jar i dlaczego warto go odwiedzić”

Piotr Migoń, Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu

10.40 – 10.55  - ,,Borowy Jar – cenne wartości przyrodnicze, historyczno-kulturowe i krajobrazowe Parku Krajobrazowego Doliny Bobru”

Wiktor Kuśmider, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra

10.55 – 11.10  - ,,Borowy Jar – dla Jeleniogórzan?”

Andrzej Mateusiak, PTTK Oddział Sudety Zachodnie

11.10 – 11.25  - ,,Wykorzystanie potencjału energetycznego rzeki Bóbr w obszarze Borowego Jaru”

Ryszard Turek, Tauron Ekoenergia sp. z o.o.

11.25 – 11.40  - ,,Wieża Książęca w Siedlęcinie”

Radomir Komsta, Przemysław Nocuń, Stowarzyszenie ,,Wieża Książęca w Siedlęcinie”

11.40 – 12.00  - przerwa kawowa

12.00 – 12.15  - ,,Możliwości wykorzystania naturalnych walorów przyrodniczych w zapobieganiu niesprawności osób starszych na przykładzie Borowego Jaru”

Dariusz Milko, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

12.15 – 12.30  - ,,Aktywność ruchowa z wykorzystaniem Borowego Jaru”

Małgorzata Nyc, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

12.45 – 13.00  - ,,Wspinaczka w Borowym Jarze”

Michał Kajca, Polski Związek Alpinizmu

13.00 – 13.15  - podsumowanie konferencji i dyskusja

13.30 – 15.30 – część praktyczna konferencji dla zainteresowanych osób

  • Wspinaczka – Michał Kajca, Polski Związek Alpinizmu
  • Nordic walking – Małgorzata Rybarczyk-Rokita, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze