Praktyki zawodowe

  

Szanowni Studenci!
Od dnia 1 marca 2018 roku wszelkie formalności związane z Praktykami zawodowymi realizują dziekanaty -  na wydziale odpowiednim dla kierunku.

 

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra 5

 Dziekanat  Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych :tel.:  (75) 645 33 04,
  Dziekanat Wydziału Przyrodniczo- Technicznego: tel. : (75) 645 33 32, 30

______________________________________________________________________________________

ikona pdf Zarządzenie nr 54/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacji Praktyk Zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

 ikona pdf Uchwała Senatu nr 27/2015 w sprawie:  warunków zwalniania studentów stacjonarnych i niestacjonarnych z obowiązku odbycia praktyki zawodowej dla kierunków studiów prowadzonych przez wydziału KPSW

ikona pdf BAZA PLACÓWEK

.::: INFORMACJE DLA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE :::..::: INFORMACJE DLA KIERUNKU EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA :::.
  

Regulamin Organizacji Praktyk Zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej Regulamin Organizacji Praktyk Zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej» [ 475.72 kB ]
instagram
instagram
instagram