pedagogika

pedagogika

Dlaczego warto studiować pedagogikę?

Studia na tym kierunku pozwolają zdobyć wiedzę teoretyczną i metodyczną  przygotowującą do projektowania działalności uodporniającej oraz chroniącej dzieci i młodzież przed destrukcyjnymi oraz patologizującymi wpływami środowiska, a także prowadzenia pracy profilaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w rodzinie, szkole, placówkach opiekuńczo-resocjalizacyjnych oraz środowisku lokalnym.
Absolwent pedagogiki nabędzie  umiejętności  w zakresie stawiania diagnoz etiologii i mechanizmów zaburzeń w przystosowaniu społecznym, określania prognoz pedagogicznych i kryminologicznych oraz programowania działań resocjalizujących, ponadto studia pozwalają na podjęcie pracy w służbach mundurowych.  więcej >>>
 
Materiały i artykuły powiązane z pedegogiką:
 
Pracownia kryminalistyczna >>>
Bezpłatne konsultacje z psychologiem >>>
Relacja z wykładu "Oswoić autyzm" >>>
Relacja z corocznego koncertu "Jasełka 2019" >>>
Warsztaty symulacyjne >>>
 
Wybór profilu na kierunku będzie dokonywany po I semestrze studiów:
 
resocjalizacja z kryminologią <<<
resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych <<< 
 
Rekrutacja na studia dzienne (stacjonarne)

Zasady i kryteria rekrutacji na kierunek >>>

 

Informacje i kontakt z dziekanatem przyjmującym dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:
tel. 75 645 33 03
email: dziekanatwnhis@kpswjg.pl

adres: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
ul. Lwówecka 18, Budynek 11, piętro 1, pokój 107
58 - 503 Jelenia Góra

rejestracja online >>>

<<< powrót do listy kierunków

instagram
instagram
instagram