POWRÓT

Współpraca międzynarodowa

Uczelnia bierze udział w wielu programach wymiany studentów i pracowników oferowanych przez Unię Europejską, korzystając z atrakcyjnego położenia w Euroregionie Nysa-Neisse-Nisa przy granicy z Republiką Czeską i Niemcami.

Program Erasmus umożliwia studentom otrzymanie dofinansowania na spędzenie do 12 miesięcy (z reguły 5 miesięcy) w uczelni zagranicznej. Mogą z niego skorzystać również wykładowcy i pracownicy KPSW, zwłaszcza ci zaangażowani we współpracę międzynarodową uczelni, w celu realizacji krótkich wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych. Od roku 2011 interesującą dla studentów możliwością jest ubieganie się o stypendium na wyjazd na praktykę. Powinna ona trwać co najmniej 3 miesiące.

KPSW współpracuje z następującymi uczelniami, w ramach Programu Erasmus:

Czechy: Uniwersytet Techniczny w Libercu

Masaryk University, Brno

Niderlandy: Wyższa Szkoła w Rotterdamie

STOAS University of Applied Science and Teacher Education

Niemcy: Hochschule Zittau-Goerlitz

Universität Bamberg

Hochschule Bremen, University of Applied Siences

Turcja: Ataturk Univeristy, Erzurum

Istanbul Bilim Univeristy

Uniwersytet Gelisim w Istanbule

Hacettepe University

Canakkale Onsekiz Mart University

Dokuz Eylul Universitesi

Estonia: Talinn Healthcare College

Wielka Brytania: University of Abertay Dundee

Rumunia: Uniwersytet Babes-Boylai, Cluj-Napoca

Włochy: Uniwersytet Loggia

Portugalia: Instituto Politecnico de Castelo Branco

Grecja: Uniwersytet Peloponeski w Sparcie

Uniwersytet Jana Ewangelisty Purkyne v Usti nad Labem

 

Współpraca w Euroregionie Nysa

Uczelnia uczestniczy w pracach Akademickiego Centrum Koordynacyjnego Euroregionu Nysa, którego celem jest koordynowanie kształcenia wyższego, działalności naukowo-badawczej nauczycieli i pracowników naukowych uczelni znajdujących się w polsko-czesko-niemieckim obszarze przygranicznym. Zagranicznymi członkami ACC są Uniwersytet Techniczny w Libercu, Republika Czeska (TUL) Wyższa Szkoła Zittau-Goerlitz, Niemcy (HSZiGr) oraz Międzynarodowy Uniwersytet Zittau, Niemcy (IHI).

 

Zagraniczne uczelnie i organizacje partnerskie KPSW

Uniwersytet Techniczny w Libercu

Szkoła Wyższa Zirrau/Gorlitz

Międzynarodowy Uniwersytet w Zittau

University of Abertay w Dundee

Fundacja Nemo

Uniwersytet Ukraina w Kijowie

 

Realizacja projektu,,Gesunde Schule und Qualifizierung - Zdrowa szkoła i kształcenie'' Jest to transgraniczny wspólny projekt:

  • Szkoły Wyższej Hochschule Zittau/Görlitz reprezentowanej przez Instytut TRAWOS (partner wiodący),
  • Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniaj Górze,
  • Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu w Lipsku.

Projekt rozpoczął się 1 maja 2011r, jego zakończenie planowane jest na 30 września 2014 r.

Cele projektu:

  • Zbudowanie długotrwałej ponadgranicznej sieć zarządzania regionalnego połączonej ze stworzeniem możliwości kształcenia dla młodzieży z trudnościami w nauce lub zaniedbanej społecznie z pogranicza polsko -niemieckiego.
  • Polepszenie kompetencji życiowych młodzieży dzięki programowi mentoringu
  • Propagowanie zdrowego trybu życia dzięki różnorodnym projektom szkolnym
  • Pomoc do samopomocy rodzin i szkół skierowana do uczniów z trudnościami w nauce lub zaniedbanych społecznie
  • Unaocznienie wzbogacającej wartości kontaktów ponadgranicznych

 

Grupa docelowa - Młodzież z trudnościami w nauce lub/i społeczne zaniedbania w wieku od 14 do 18 lat ze szkół zawodowych oraz specjalnych.

 

Współpraca międzynarodowa: wzz.kpswjg.pl