XIII edycja kursu wychowawca kolonijny

XIII edycja kursu wychowawca kolonijny

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej zaprasza do udziału w XIII edycji kursu wychowawca kolonijny.
Zajęcia trwają 36 godzin dydaktycznych i przygotowują do pracy wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży.
Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia, niekarana, z wykształceniem co najmniej średnim, kursant nie musi być studentem KPSW.
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w kursie, prosimy  o przysłanie zgłoszenia zwierającego: imię (imiona), nazwisko oraz telefon kontaktowy, na adres mailowy izabella.blachno@kpswjg.pl do dnia 15.03.2018 r.

Opłata za kurs wynosi: 150 zł, studenci KPSW mają zniżkę 120 zł,

Wszelkie pozostałe formalności zostaną uzupełnione na pierwszym spotkaniu, o którym słuchacze zostaną powiadomieni drogą mailową.

Polecamy również listę przykładowych ofert pracy dla absolwentów kursu >>>

Kierownik kursu
mgr Izabella  Błachno