Wyniki rekrutacji studentów do udziału w kursie „Budowanie marki osobistej na rynku pracy”

Wyniki rekrutacji studentów do udziału w kursie „Budowanie marki osobistej na rynku pracy”

Wyniki rekrutacji studentów do udziału w kursie„Budowanie marki osobistej na rynku pracy” realizowanego w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

WYNIKI 

instagram
instagram
instagram