Wyniki rekrutacji studentów do udziału w „Warsztatach dietetycznych”

Wyniki rekrutacji studentów do udziału w „Warsztatach dietetycznych”

Wyniki rekrutacj istudentów do udziału w „Warsztatach dietetycznych” realizowanych w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -II rok kierunek dietetyka (nabór 2018/2019)

WYNIKI

instagram
instagram
instagram