Wyniki rekrutacji na warsztaty Laboratorium Kariery

Wyniki rekrutacji na warsztaty Laboratorium KarieryWyniki rekrutacji

studentów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych na nowe  specjalności w ramach realizacji projektu pod nazwą „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni”     w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Komisja Rekrutacyjnapo rozpatrzeniu złożonych wniosków rekrutacyjnych oraz analizie średnich za I semestr studiów, postanowiła zakwalifikować do udziału w warsztatach Laboratorium Kariery następujące osoby:

Lista osób zakwalifikowanych

instagram
instagram
instagram