Seminarium - Współczesne problemy ekonomiczne gospodarki czeskiej i polskiej

Seminarium - Współczesne problemy ekonomiczne gospodarki czeskiej i polskiej

28 kwietnia 2022 roku studenci kierunków dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz filologia angielska uczestniczyli
w seminarium poświęconym zagadnieniom ekonomicznym. Uczestnicy seminarium mogli połączyć się za pomocą platformy ZOOM na seminarium lub uczestniczyć stacjonarnie w sali seminaryjnej biblioteki. 
 
Podstawowe terminy ekonomiczne uczestnikom seminarium przybliżał inżynier Martin Sládek, a w tematykę ekonomii zdrowia wprowadziła dr hab. Katarzyna Szalonka, profesor KANS i UWr.
 
Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej: INTERREG Polska-Czechy Przekraczamy Granice,
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol
v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839.
Współczesne problemy ekonomiczne gospodarki czeskiej i polskiej
Współczesne problemy ekonomiczne gospodarki czeskiej i polskiej
Współczesne problemy ekonomiczne gospodarki czeskiej i polskiej
Współczesne problemy ekonomiczne gospodarki czeskiej i polskiej
Współczesne problemy ekonomiczne gospodarki czeskiej i polskiej
Współczesne problemy ekonomiczne gospodarki czeskiej i polskiej
Współczesne problemy ekonomiczne gospodarki czeskiej i polskiej
Współczesne problemy ekonomiczne gospodarki czeskiej i polskiej
Współczesne problemy ekonomiczne gospodarki czeskiej i polskiej
Współczesne problemy ekonomiczne gospodarki czeskiej i polskiej
Współczesne problemy ekonomiczne gospodarki czeskiej i polskiej
Współczesne problemy ekonomiczne gospodarki czeskiej i polskiej
Współczesne problemy ekonomiczne gospodarki czeskiej i polskiej
Współczesne problemy ekonomiczne gospodarki czeskiej i polskiej
Współczesne problemy ekonomiczne gospodarki czeskiej i polskiej
Współczesne problemy ekonomiczne gospodarki czeskiej i polskiej
Współczesne problemy ekonomiczne gospodarki czeskiej i polskiej
Współczesne problemy ekonomiczne gospodarki czeskiej i polskiej
Współczesne problemy ekonomiczne gospodarki czeskiej i polskiej
instagram
instagram
instagram