Seminarium JĘZYK I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Seminarium JĘZYK I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Dnia 12 grudnia w Katedrze Nauk Humanistycznych odbyło się seminarium zorganizowane w ramach zajęć specjalistycznych z języka biznesu, które miało na celu podniesienie kompetencji i poszerzenie wiedzy studentów filologii na temat zjawiska globalizacji oraz postępującej zmienności warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Pani mgr Sabina Bursy, ekspert zaproszony do współprowadzenia seminarium, wygłosiła wykład, aby przybliżyć studentom problematykę tych zjawisk. Pani Sabina Bursy jest tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego, członkiem Stowarzyszenia TEPIS, wykładowcą akademickim oraz kierownikiem merytorycznym kierunku Niemiecki w przedsiębiorstwie. Współpracuje z przedsiębiorstwami różnych branż w zakresie tłumaczeń.
W ramach zajęć praktycznych studenci filologii mieli za zadanie przeprowadzić warsztaty, w których udział wzięli uczniowie ze szkół średnich naszego regionu, legitymujący się znajomością języka niemieckiego
na poziomie A2-B1. Studenci mieli okazję pogłębić wiedzę językoznawczą i zapoznać się z narzędziami niezbędnymi w pracy tłumacza jak również zweryfikować specyfikę pracy tłumacza w trakcie zajęć warsztatowych.
red. dr Marcelina Szewczuk-Sadowska
IMG_20191212_103936
IMG_20191212_121930
IMG_20191212_125219
IMG_20191212_104842
instagram
instagram
instagram