Rekrutacja  uczelnianych opiekunów  pilotażowych praktyk zawodowych studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Zawodowej w Jeleniej Górze - 2 edycja

Rekrutacja uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Zawodowej w Jeleniej Górze - 2 edycja

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza rekrutację uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych, do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach Projektu studenci Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze  będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych w okresie od listopada 2017 do stycznia 2019, na kierunkach:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Filologia
Pedagogika
Dietetyka
Fizjoterapia
Wychowanie fizyczne

Uczelnianymi opiekunami praktyk zawodowych mogą być nauczyciele akademiccy Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w jeleniej Górze, spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych (Zał. 1).
 
Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Zał. 2) należy złożyć w Biurze Kadr  w terminie do 20 listopada 2017r. do godz. 13.00.
Załączniki :  
Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji uczelnianych opiekunów PPZ.
Załącznik 2 – Formularz wniosku nauczyciela akademickiego o udział w projekcie.