Relacja z warsztatów  Laboratorium Kariery

Relacja z warsztatów "Laboratorium Kariery"

 

Dnia 20.01.2020 r. Akademickie Biuro Karier zrealizowało warsztaty z cyklu "Laboratorium Kariery",  w których wzięli udział studenci 1-go roku Pedagogiki. Na spotkanie zostali zaproszeni goście-prelegenci z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze: Pani mgr Agnieszka Filipiak - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Jeleniej Górze, oraz Pani mgr Paulina Haik – psycholog Działu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom w Jeleniej Górze.                             
Wykładowczynie w bardzo przystępny i swobodny sposób przedstawiły przyszłym pedagogom procedurę zakładania i realizacji Niebieskiej Karty w rodzinie, zachęcały do  otwartości w zgłaszaniu wszelkich form podejrzenia stosowania przemocy, uwrażliwiały na kryzysy wobec dzieci. Zajęcia cieszyły się niezwykłym zainteresowaniem, uczestnicy chętnie dopytywali o szczegóły problemu, możliwości otrzymania wsparcia, miejsca świadczenia pomocy. Pod koniec zajęć doradcy zawodowi z ABK zorganizowali konkurs dla najbardziej zaangażowanych i aktywnych  uczestników. I jak zapowiadają:  „ Tego typu spotkań będzie więcej. Biuro Karier chce zadbać o profilaktykę wśród młodych osób, ale także przybliżyć studentom problematykę kryzysu, uwrażliwić  i odsłonić kulisy działań  różnych instytucji.”

Red.:  mgr Anna Szach

1
2
3
4
5
6
7
instagram
instagram
instagram