Rekrutacja studentów na „Warsztaty dietetyczne”

Rekrutacja studentów na „Warsztaty dietetyczne”

 

Rekrutacja studentów na „Warsztaty dietetyczne” realizowane w ramach projektu.

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza nabór na „Warsztaty dietetyczne” realizowane w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór prowadzony jest dla studentów II roku studiów I stopnia na kierunku dietetyka.

Wniosek o udział w projekcie podpisany przez studenta należy złożyć w Dziekanacie WNHiS (bud. nr 11, pokój 107) u Pani Agnieszki Gątnickiej w terminie do 10 lutego 2020 r. do godz. 15.00.

instagram
instagram
instagram