Rekrutacja słuchaczy  Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach warsztaty prasowe

Rekrutacja słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach "warsztaty prasowe"


Projekt pod nazwą„Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza rekrutację słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach warsztaty prasowe realizowanych w ramach Projektu pn. „Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wniosek o udział w zajęciach (formularz wniosku - Zał. 2) należy pobrać ze strony internetowej KUTW w Jeleniej Górze (wersja papierowa wniosku jest dostępna w sekretariacie KUTW w godzinach dyżurów lub sekretariacie projektu w Rektoracie od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 – 15:00).

Wnioski należy składać w sekretariacie KUTW w godzinach dyżurów lub sekretariacie projektu w Rektoracie od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:00 od 10 października do 14 października 2019 roku do godziny 14.00.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPSW i stronie internetowej KUTW w dniu 15 października 2019 roku.

Załączniki :  

Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji słuchaczy KUTW.

Załącznik 2 – Formularz wniosku o udział w zajęciach.

Wyniki:

Lista osób (według numerów legitymacji) zakwalifikowanych do udziału w zajęciach warsztaty prasowe w roku akademickim 2019/2020 w ramach projektu pn. „Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- 55/2019/20

- 117/2019/20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowa rekrutacja słuchaczy
Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza dodatkową rekrutację słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach warsztaty prasowe realizowanych w ramach Projektu pn. „Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wniosek o udział w zajęciach (formularz wniosku - Zał. 2) należy pobrać ze strony internetowej KUTW w Jeleniej Górze (wersja papierowa wniosku jest dostępna w sekretariacie KUTW w godzinach dyżurów lub sekretariacie projektu w Rektoracie od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 – 15:00).

Wnioski należy składać w sekretariacie KUTW w godzinach dyżurów lub sekretariacie projektu w Rektoracie od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:00

od 10 października do 14 października 2019 roku do godziny 14.00.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPSW i stronie internetowej KUTW w dniu 15 października 2019 roku.

Załączniki :  

Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji słuchaczy KUTW.

 

Załącznik 2 – Formularz wniosku o udział w zajęciach.

Wyniki:

Lista osób (według numerów legitymacji) zakwalifikowanych do udziału w zajęciach warsztaty prasowe w roku akademickim 2019/2020 w ramach projektu pn. „Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- 243/2019/20

instagram
instagram
instagram