Rekrutacja  na warsztaty Laboratorium Kariery cz 1

Rekrutacja na warsztaty Laboratorium Kariery cz 1

Rekrutacja studentów na cykliczne warsztaty  Laboratorium Kariery realizowane w ramach projektu: Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza nabór na cykliczne warsztaty Laboratorium Kariery realizowane w ramach projektu pod nazwą „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wniosek studenta o udział w projekcie podpisany przez studenta należy złożyć w budynku nr 12, p.201 – Biuro Karier (II piętro) w terminie do 20 grudnia2019 r. do godz. 11.00.

instagram
instagram
instagram