Praca: Pielęgniarka/pielęgniarz do żłobka.

Praca: Pielęgniarka/pielęgniarz do żłobka.

 

 

 

 

 

 

Niepubliczny Uczelniany Żłobek „Żaczek”

w Jeleniej Górze

poszukuje opiekunki - pielęgniarki/pielęgniarza do żłobka.

 

Nazwa i adres jednostki:

Żłobek „Żaczek”

58-560 Jelenia Góra

ul. Zamoyskiego 7

Podmiot prowadzący: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Data uruchomienia żłobka: 01.02.2022 r.

Wymagania:

-          wykształcenie wyższe (lic./mgr) pielęgniarstwo lub położnictwo;

-          prawo wykonywania zawodu;

-          aktualne badania sanitarno – epidemiologiczne;

-          mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3 ( nieobowiązkowe);

-          umiejętność udzielania pierwszej pomocy niemowlętom i małym dzieciom oraz podejmowania decyzji w sytuacjach zagrażających zdrowiu;

-          wysoka kultura w komunikacji i poszanowanie podmiotowości dziecka.

 

Opis pracy:

 

Opieka pielęgniarska oraz opieka nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji dostosowanych do wieku dzieci, czynności pielęgnacyjne i prace porządkowe oraz dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki w czasie pobytu dzieci w żłobku.
 

 

Oferujemy:

 

-          zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

-          możliwość realizacji własnych pomysłów;

-          praca zmianowa: w godzinach 6.20 - 17.00;

-          możliwość korzystania z ZFŚS

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Dział Kadr

ul. Lwówecka 18

58-506 Jelenia Góra

e-mail: kadry@kpswjg.pl

 w terminie do 31 stycznia 2022 r.

 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami i nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

 

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619.

1.      Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


 

instagram
instagram
instagram