Porozumienie podpisane

Porozumienie podpisane

W dniu 15 kwietnia tego roku w Sali Senatu KPSW, gościliśmy przedstawicieli Uczelni Zawodowych z Dolnego Śląska i Nysy, którzy zawarli ze sobą porozumienie o współpracy.

Porozumienie zostało podpisane przez Rektorów:

JM dr Katarzynę Rusak z PWSZ w Głogowie
JM prof. dra hab. Mariana Ursela z KPSW w Jeleniej Górze
JM prof. dra hab. inż. Ryszarda Pisarskiego z PWSZ w Legnicy
JM dra inż. Przemysława Malinowskiego z PWSZ w Nysie
i JM  prof. nadzwyczajnego dra hab. Piotra Jurka z PWSZ w Wałbrzychu

W porozumieniu Uczelnie zobowiązały się na współpracę w dziedzinie dydaktyki, nauki, kultury i sportu, w tym m.in.:

 • współpracy przy rozszerzaniu zakresu i poprawie jakości oferty dydaktycznej na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych,
 • wspólnego prowadzenia kursów i szkoleń,
 • wspólnego aplikowania o fundusze zewnętrzne i realizowania projektów o charakterze dydaktycznym i dydaktyczno-badawczym,
 • tworzenia warunków do rozwoju kultury fizycznej i działalności artystycznej studentów,
 • tworzenia warunków do realizacji studiów dualnych, badań naukowych i prac rozwojowych,
 • upowszechniania i pomnażania osiągnięć Stron, w zakresie nauki, kultury narodowej i techniki,  w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych,
 • prowadzenia działalności wydawniczej i promocyjnej,
 • wzajemnej promocji kierunków studiów,
 • promocji programu Erasmus+,
 • wyrażania opinii i reprezentowania wspólnych interesów Stron wobec administracji rządowej i samorządowej, jak również innych organizacji samorządowych, gospodarczych i społecznych, w tym zwłaszcza funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego, oraz mediów,
 • opiniowania aktów prawnych oraz inicjatyw prawodawczych w istotnych kwestiach dotyczącychszkolnictwa wyższego.

W gronie gości obecnych przy podpisaniu prozumienia znaleźli się:
Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego

Zapraszamy do zapoznania się z widerelacja z tego wydarzenia

 

red. R. Tomasik, video: K. Langer

_DSC1204
_DSC1208
_DSC1215
_DSC1217
_DSC1221
_DSC1222
_DSC1223
_DSC1224
_DSC1227
_DSC1234
_DSC1248
_DSC1251
_DSC1253
_DSC1255
_DSC1257
_DSC1259
_DSC1263
_DSC1269
_DSC1270
_DSC1272
_DSC1278
_DSC1282
_DSC1286
_DSC1290
_DSC1293
_DSC1294
instagram
instagram
instagram