Polski konsensus leczenia ciężkich odmrożeń - seminarium

Polski konsensus leczenia ciężkich odmrożeń - seminarium

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe skierowane do lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek, które odbędzie się w dniu 2 grudnia 2019 roku w Auli Rektoratu KPSW, od godziny 9.00. Studentom, którzy wezmą udział w seminarium, przysługują punkty ECTS.

Wykłady poprowadzą:

lek. Piotr Szetelnicki
specjalista medycyny ratunkowej, LPR oraz Grupa Ratownictwa Górniczego KGHM, w-ce prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny i Ratownictwa Górskiego

lek. Paweł Jonek
specjalista medycyny ratunkowej, SOR Wałbrzych, członek władz PTMiRG

Organizatorem seminarium jest Pani Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych KPSW dr n. med. Wioletta Palczewska, oraz  lek. Piotr Strzelnicki z Polskiego Towarzystwa Medycyny i Ratownictwa Górskiego.

Kierownictwo naukowe seminarium obejmie dr n. med. Adam Domanasiewicz

Program seminarium >>>

 

red. R. Tomasik

instagram
instagram
instagram