Oferta pracy w Zakładzie Pielęgniarstwa WPT

Oferta pracy w Zakładzie Pielęgniarstwa WPT

REKTOR

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy/wykładowcy

w wymiarze pełnego etatu

w Zakładzie Pielęgniarstwa

Wydziału Przyrodniczo-Technicznego

 

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne

 

SŁOWA KLUCZOWE: badania naukowe w pielęgniarstwie, teoria pielęgniarstwa, zarządzanie w pielęgniarstwie, metodyka nauczania przedmiotów pielęgniarskich.

 

Warunki konkursu:

  1. posiadanie stopnia dr nauk medycznych
  2. zainteresowania badawcze w zakresie ww.specjalności udokumentowane publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 5 lat
  3. posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
  4. doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym w pracy w placówkach służby zdrowia, specjalizacje

 

Wymagane dokumenty:

1.       kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora

2.       prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

3.       CV

4.       spis publikacji z ostatnich 5 lat

5.       dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym w placówkach ochrony zdrowia

6.       list intencyjny oraz podanie o zatrudnienie

 

Preferowani będą wyłącznie kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Przyrodniczo-Techniczny Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

lub e-mail; dziekanatWPT@kpswjg.pl

 

Termin składania ofert: 28 grudnia 2017r. do 26 stycznia2018r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29 stycznia2018r.

 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.