Oferta pracy: Instruktor w Zakładzie Pielęgniarstwa WPT

Oferta pracy: Instruktor w Zakładzie Pielęgniarstwa WPT

REKTOR

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs na stanowisko instruktora

w wymiarze niepełnego etatu (160 godzin)

w Zakładzie Pielęgniarstwa

Wydziału Przyrodniczo-Technicznego

 

DYSCYPLINA NAUKOWA : Nauki medyczne

SŁOWA KLUCZOWE : Opieka paliatywna

Warunki konkursu:

1. posiadanie co najmniej tytułu magistra pielęgniarstwa

2. posiadanie Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki

3. doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym w pracy w placówkach POZ,

 

Wymagane dokumenty:

1.       Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich

2.       CV

3.       Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki

4.       Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym w placówkach ochrony zdrowia (świadectwa pracy, certyfikaty, specjalizacje)

 

Preferowani będą kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Przyrodniczo-Techniczny Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka

18 58-503 Jelenia Góra

 lub e-mail; dziekanatWPT@kpswjg.pl

 

Termin składania ofert: 22.02.2017r. do 27.02.2017r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28.02.2017

 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.