Nowości w ofercie dydaktycznej KPSW

Nowości w ofercie dydaktycznej KPSW

Kierunki i specjalności studiów stacjonarnych:

Dietetyka, studia licencjackie >>>
specjalności:
• dietetyka w rekreacji - NOWOŚĆ >>>
• dietoterapia i dietoprofilaktyka - NOWOŚĆ >>>

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia licencjackie >>>
specjalności:
• event i kreowanie wizerunku - NOWOŚĆ >>>
• korespondent sytuacji kryzysowych i konfliktów zbrojnych - NOWOŚĆ >>>
• kreowanie wizerunku i reklama >>>
• promocja w turystyce górskiej - NOWOŚĆ >>>

Edukacja Techniczno – Informatyczna, studia inżynierskie >>>
specjalności:
• hybrydowe systemy zasilania - NOWOŚĆ >>>
• inżynieria oprogramowania - NOWOŚĆ >>>
• systemy informatyczne w medycynie - NOWOŚĆ >>>

Filologia, studia licencjackie >>>
specjalności:
• filologia angielska z językiem biznesu - NOWOŚĆ >>>
• filologia angielska nauczycielska >>>
• filologia germańska z językiem biznesu - NOWOŚĆ >>>
• filologia germańska z realioznawstwem - NOWOŚĆ >>>

Fizjoterapia, jednolite studia magisterskie - NOWOŚĆ >>>

Pedagogika, studia licencjackie >>>
specjalności:
• logopedia - NOWOŚĆ >>>
• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna >>>
• pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna >>>
• pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego - NOWOŚĆ >>>
• resocjalizacja z bezpieczeństwem wewnętrznym - NOWOŚĆ >>>
• resocjalizacja z kryminologią - NOWOŚĆ >>>
• resocjalizacja z psychologicznym przygotowaniem do pracyw służbach mundurowych - NOWOŚĆ >>>
• terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka >>>

Pielęgniarstwo, studia licencjackie i magisterskie - NOWOŚĆ >>>

Wychowanie Fizyczne, studia licencjackie >>>
specjalności:
• animator czasu wolnego >>>
• trener personalny >>>

Rekrutacja on-line

Planowane kierunki studiów podyplomowych:


Planowane kursy: