Nowe laboratoria pod patronatem POLICJI

Nowe laboratoria pod patronatem POLICJI

Kierownik Katedry Nauk Społecznych KPSW w Jeleniej Górze informuje, że w roku akademickim 2019/20120 nowe profile kierunku Pedagogika: Resocjalizacja z kryminologią i Resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych zostały oficjalnie objęte patronatem Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Nasi studenci będą mogli skorzystać z praktycznej wiedzy funkcjonariuszy Policji aby rozwijać własne kompetencje metodyczne będą mogli stać się partnerami w projektowaniu i realizacji zadań związanych z resocjalizacją.  

W ramach zajęć warsztatowych i ćwiczeniowych w budynku nr 11 powstaje Laboratorium Kryminalistyczne i Symulacji Zdarzeń, które będzie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt jak: walizki śledcze ogólnooględzinowe-uniwersalne, wariograf, mikroskopy stereoskopowe, Fantom SIMPLE SIMON, służący do pozoracji mechanizmów powstania urazów i obrażeń.

Zdobyta wiedza teoretyczna, praktyczna, kompetencje i umiejętności przygotują absolwenta do wykonywania określonych ról zawodowych w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, systemie penitencjarnym i w służbach mundurowych. 

red. dr E. Zieja

instagram
instagram
instagram