Nowe kierunki inżynierskie

Nowe kierunki inżynierskie

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom i potrzebom współczesnego rynku pracy na uczelni podjęto działania mające na celu przygotowanie kadr inżynierskich do pracy w dolnośląskich firmach. W Zakładzie Edukacji techniczno-informatycznej rozpoczęto prace nad utworzeniem nowego kierunku kształcącego kadry dla branży maszyn papierniczych oraz modernizację kierunku informatycznego dla branży motoryzacyjnej.Plany te Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa skorelowała z już realizowanymi zakupami profesjonalnych narzędzi z grupy CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer Aided Manufacturing) oraz dzięki uprzejmości firmy ASTOR, jedno z laboratoriów  komputerowych kierunku wzbogacone zostanie o 20 stanowisk systemu wizualizacji Wonderware InTouch. Nowe zakupy umożliwią studentom poznanie systemów w procesie projektowania produkcji oraz systemów mających zastosowanie w procesie wytwarzania. Dodatkowo studenci będą poznawali budowę i funkcjonowanie przemysłowych sieci komunikacyjnych oraz tworzenie wizualizacji i zarządzanie danymi pochodzącymi z badanego procesu technologicznego.

W dalszej perspektywie planowane jest uruchomienie nowego Laboratorium Automatyki, w którym studenci będą mogli;

  • doskonalić umiejętności w zakresie programowania sterowników PLC, w warunkach maksymalnie zbliżonych do przemysłowych,
  • zaprojektować i uruchomić wizualizację oraz zdalnie sterować rzeczywistym systemem produkcyjnym.

Aby zakładany cel był możliwy do osiągnięcia, zakresmodernizacji laboratoriów jest konsultowany z przedstawicielami dużych firm z obszaru jeleniogórskiego. Ideą jest, aby doskonalenie umiejętności studenta w zmodernizowanym laboratorium obywało się w warunkach maksymalnie zbliżonych do tych, z jakimi studenci będą mieli do czynienia po podjęciu pracy. Dlatego uczelnia podejmuje działania mające na celu nawiązanie współpracy z dużymi firmami regionu. Są już pierwsze wstępne porozumienia, min. z takimi firmami jak PMPoland, ZETO i Mercedes-Benz Manufacturing Poland Sp. z o.o.

W ramach współpracy z firmami, uczelnia planuje opracować nowy program studiów, zweryfikować istniejący program studiów, ocenić stan bazy laboratoryjnej i dać gwarancję przyszłym studentom możliwość odbywania praktyk zawodowych w renomowanych firmach.

W najbliższej perspektywie jest opracowanie projektu laboratorium, na bazie którego będzie można przeprowadzić symulację procesów produkcyjnych, wykorzystując do tego celu wspólnie zaprojektowany MPS (Modular Production System, Modułowy System Produkcji).

Realizacja zakładanych celów jest możliwa min. dlatego, że na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna, realizowany jest elastyczny program studiów, który umożliwia studentom doskonalenie umiejętności praktycznych poprzez odbywanie 6-cio miesięcznych praktyk i staży zawodowych oraz podjęcie pracy w trakcie studiów już na drugim roku studiów w tzw. systemie studiów dualnych.

Poniżej zdjęcia ze spotkania prorektora KPSW dr. inż. Tadeusza Lewandowskiego z wiceprezesem ds. personalnych PMP Group dr. Patrycjuszem Rak – Miąsikiem. Spotkanie poświęcone było omówieniu harmonogramu prac nad wspólnie tworzonym kierunkiem studiów. W spotkaniu uczestniczył kierownik Zakładu Edukacji techniczno - informatycznej mgr inż. Eugeniusz Gronostaj.

red. R.Tomasik

     

    

_DSC0041
_DSC0044
instagram
instagram
instagram