Nasi Absolwenci zarabiają najlepiej

Nasi Absolwenci zarabiają najlepiej

Stworzono wiele rankingów Wyższych Uczelni w Polsce, które stosując skomplikowane metody porównawcze dają wyniki mniej lub bardziej odzwierciedlające oczekiwania kandydatów pragnących podjąć studia na kierunku w wymarzonej uczelni.

Istnieje jednak ranking, który naprawdę może pomóc maturzystom w podjęciu właściwej decyzji. Opiera się on głównie na jednym aspekcie, zarobkach absolwentów. Chodzi tutaj o System monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów ELA, stworzony na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym.

Jego celem jest przekazywanie jak najbardziej wyczerpujących informacji o sytuacji absolwentów na rynku pracy. Głównym źródłem informacji w systemie są dane administracyjne pochodzące z dwóch źródeł - systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dane m. in. o sytuacji zawodowej absolwentów: zatrudnieniu, bezrobociu, wynagrodzeniach) oraz z systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę MNiSW (zawiera informacje m.in. o wykształceniu absolwentów szkół wyższych).

W czołówce najlepiej zarabiających absolwentów nauk humanistycznych najwięcej kierunków związanych jest z językami obcymi. Wśród pięciu kierunków w skali kraju, których absolwenci najlepiej zarabiają znalazł się kierunek filologia germańska prowadzony na naszej Uczelni. Biorąc pod uwagę tylko województwo dolnośląskie, filologia germańska na KPSW jest najlepszym kierunkiem w tym rankingu.

Nadal prowadzimy rekrutację kandydatów do podjęcia studiów na filologii germańskiej od podstaw z językiem biznesu oraz filologii germańskiej od podstaw z realioznastwem. Przyjmujemy kandydatów bez znajomości języka niemieckiego i gwarantujemy im uzyskanie umiejętności językowych na poziomie C1. O szczegółach rekrutacji na tym kierunku można poczytać tutaj >>>


(zrzut ekranu z raportu ELA - ustawienia danych porównawczych)

(zrzut ekranu z raportu ELA - wyniki)

Na uwagę również zasługują nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej (kierunki na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym KPSW – dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo i wychowanie fizyczne). W tym obszarze absolwenci Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych (w tym KPSW) osiągają zarobki zauważalnie lepsze od absolwentów innych typów uczelni (np. Uniwersytety, Akademie etc.). Do 2 września trwa drugi etap naboru na dodatkowo utworzone miejsca na tych kierunkach. Szczegóły rekrutacji >>>

Warto tutaj wspomnieć, że ranking ELA jest podstawą do przyznawania przez MNiSW dodatkowych środków na funkcjonowanie Uczelni, które KPSW otrzymała już drugi raz. Pisaliśmy o tym tutaj >>>

Źródło: Serwis internetowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Red. R. Tomasik

instagram
instagram
instagram