Nagrody dla najlepszych studentów!

Nagrody dla najlepszych studentów!

W poniedziałek 17 czerwca 2019 roku Jego Magnificencja Rektor KPSW - prof. dr hab. Marian Ursel, wręczył najlepszym studentom pamiątkowe dyplomy i symboliczne nagrody za wkład w promocję Uczelni.

Nagrodzeni studenci to:

Patrycja Serwatczak - studentka I roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej 
Aleksandra Dąbrowska - studentka I roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej 
Paulina Wąsala - studentka I roku pielęgniarstwa licencjat
Adrian Andruszkiewicz - student I roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej
Ewelina Matuszewska - studentka I roku pielęgniarstwa licencjat
Klaudia Oświęcimska - studentka II roku pedagogiki
Łukasz Przybyła student II roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej
Daria Lempart - studentka I roku pedagogiki
Przemysław Piskunowicz student I roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej
Oliwia Łukowska - studentka I roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej 
 
Nagrodzeni studenci, zostali wytypowani przez Biuro Promocji i Biuro Karier KPSW, jako najbardziej aktywni podczas:
- prezentowania Uczelni wśród maturzystów w dolnośląskich szkołach Średnich,
- udziału w targach edukacyjnych i targach pracy,
- uroczystości, wydarzeń kulturalnych i sportowych, organizowanych przez KPSW,
- targach, konferencjach, wydarzeniach, na które Uczelnia została zaproszona.
 
Nasi studenci wykazali się również, publikując artykuły na temat KPSW w mediach lokalnych, udzielając się w przedsięwzięciach promocyjnych, czy udostępniając Uczelni swój wizerunek osobisty w celach marketingowych. Symboliczne nagrody są podziękowaniem za trud i wysiłek, który włożyli, przyczyniając się do kreowania pozytywnego wizerunku Uczelni.
Jesteśmy przekonani, że cenne doświadczenie i nowe kompetencje nabyte podczas pracy na rzecz promocji Uczelni będzie dla wyróżnionych nieocenioną wartością w przyszłej pracy.
 
Gratulujemy!
 
Relacja strimeo.tv >>>
Relacja jelonka.com >>>
 
red. R. Tomasik
PROMOCJA 1
PROMOCJA 2
PROMOCJA 4
PROMOCJA 5
instagram
instagram
instagram