Nagroda dla Studentów Pielęgniarstwa

Nagroda dla Studentów Pielęgniarstwa

Studenci kierunku pielęgniarstwo wzięli udział w trzeciej polskiej edycji międzynarodowego konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii.

Udział w międzynarodowym konkursie, a także nagroda w postaci stypendium w wysokości 25000 zł oraz stażu w placówkach będących partnerem projektu, to duża szansa dla młodych pielęgniarek i pielęgniarzy.

Studenci kierunku pielęgniarstwo po raz pierwszy mieli możliwość uczestnictwa w tym doniosłym wydarzeniu, a władze Wydziału mają nadzieję, że nie po raz ostatni.

O nagrodę mogą ubiegać się studenci pielęgniarstwa oraz osoby będące w trakcie specjalizacji pielęgniarskiej w Szwecji, Finlandii, Niemczech oraz Polsce.

Stypendium, ma na celu umożliwienie rozwoju młodym i zaangażowanym osobom, wzbudzenie dialogu na temat opieki nad osobami starszymi i cierpiącymi na demencję oraz podkreślenie znaczenia zawodu pielęgniarki i pielęgniarza.

Kolejna edycja konkursu rozpoczyna się we wrześniu 2019 roku. Serdecznie zapraszamy naszych studentów do wzięcia w nim udziału.

red. dr n. med. Wioletta Palczewska

instagram
instagram
instagram