Nabór pracownika do Działu Kwestury

Nabór pracownika do Działu Kwestury

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE                        

Z A T R U D N I

                                                                                      

Pracownika ds. księgowych

w Dziale Kwestury

 

Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

- prowadzenie i pełna obsługa rejestrów księgowych polegająca w szczególności na:

a)         kompletowaniu dokumentów danego rejestru, należyte gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych,

b)        prowadzeniu  likwidatury dokumentów rejestru poprzez sprawdzenie dokumentu pod względem zgodności z przepisami Ustawy o rachunkowości oraz wymogami wynikającymi z Zarządzeń wewnętrznych dotyczących obiegu dokumentów;

c)         zatwierdzaniu dokumentów do księgowania  w danym miesiącu poprzez złożenie podpisu , dekretacja i księgowanie kompletnych i prawidłowych dokumentów rejestru zgodne z Zakładowym Planem Kont,

d)        kontrola prawidłowości księgowań danego rejestru, rzetelności obrotów oraz prawidłowości powiązań miedzy kontami;

- prowadzenie analityki kont  zgodnie z zasadami ZPK poprzez:

a)          analizę prawidłowości zapisów i sald na kontach analitycznych,

b)         prowadzenie windykacji należności,

c)          dbałość o terminowe regulowanie zobowiązań;

- wystawianie faktur VAT dotyczących sprzedaży usług (poza dydaktycznymi);

- wystawianie not odsetkowych, not korygujących w swoich rejestrach;

- prowadzenie rejestru VAT sprzedaży;

- prowadzenie ewidencji pozabilansowej materiałów na składzie (karty biblioteczne);

- organizowanie pracy w sposób zapewniający prawidłowe i racjonalne wykonywanie przydzielonych czynności;

- obsługa programów z systemu SYMFONIA: Finanse i Księgowość, Faktura.

 

Od kandydatów oczekujemy:

-     wykształcenia wyższego ekonomicznego;

-     dobrej znajomości programu Symfonia;

-     dobrej, praktycznej znajomości MS Office;

-     dobrej znajomości ustawy o rachunkowości;

-     dyspozycyjności;

-     kreatywności, komunikatywności;

-     wysokiego poziomu komunikacji interpersonalnej;

-     umiejętności pracy w wielu obszarach jednocześnie i pod presją czasu.

 

List motywacyjny należy dostarczyć w terminie do dnia 20.08.2017 r. do Sekcji Kadr, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, tel. 75 64 53 323, e-mail: kadry@kpswjg.pl