Nabór na zajęcia w okresie ferii zimowych 2020

Projekt pod nazwą„Zima w otwartych laboratoriach KPSW” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

ogłasza nabór na zajęcia prowadzone  w okresie ferii zimowych

w ramach projektu pod nazwą „Zima w otwartych laboratoriach KPSW” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Nabór skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas VI do VIII, z powiatu jeleniogórskiego, którzy w momencie przystąpienia do projektu mają ukończone 12 i nie ukończone 15 lat.

Zajęcia odbywać się będą na terenie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze przez jeden tydzień, od poniedziałku do piątku w czasie trwania ferii zimowych, w godzinach od 9.00 do 15.00. W każdym dniu odbędzie się 6 h lekcyjnych zajęć + przerwy na odpoczynek, przebranie się, zjedzenie ciepłego posiłku (obiadu).

Terminy zajęć:

I.   10.02.2020 do 14.02.2020 lub

II.  17.02.2020 do 21.02.2020

Szczegółowy plan zajęć przedstawia się następująco :

Poniedziałek - dzień młodego chemika – 4h zajęć w laboratorium chemicznym + 2 h zajęć na krytej pływalni

Wtorek - dzień młodego fizyka - 4h zajęć w laboratorium fizycznym + 2 h zajęć na hali sportowej

Środa - wycieczka edukacyjna mająca na celu obejrzenie obiektów, których elementy będzie

można przenieść na wydruk 3D + 2 h zajęć na hali sportowej

Czwartek - dzień młodego projektanta pracownia informatyczna, drukarka 3D - 4h zajęć w laboratorium komputerowym + 2 h zajęć na krytej pływalni

Piątek - gry komputerowe mogą uczyć - 4h zajęć w laboratorium komputerowym + 2 h zajęć na krytej pływalni

Wnioski o udział dziecka w projekcie należy składaćw okresie od 02 do 31 stycznia 2020 w Sekretariacie Projektu mieszczącego się na terenie KPSW ul. Lwówecka 18 w Jeleniej Górze, budynek nr 3 pokój 9 w godz. 9.00-14.30

Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zakwalifikowanego na zajęcia zostaną  poinformowani o tym fakcie telefonicznie po 03.02.2020 r. 

REGULAMIN rekrutacyjny - Zima w otwarych laboratoriach >>>

Załącznik nr 1 - ANKIETA REKRUTACYJNA / WNIOSEK O UDZIAŁ W ZAJĘCIACH „Zima w otwartych laboratoriach KPSW” >>>

Załącznik nr 2 - ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH POWIERZONYCH DO PRZETWARZANIA >>>

instagram
instagram
instagram