KPSW zatrudni Doradcę Zawodowego w Akademickim Biurze Karier

KPSW zatrudni Doradcę Zawodowego w Akademickim Biurze Karier

 

 

 KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE

Z A T R U D N I

Doradcę Zawodowego w Akademickim Biurze Karier

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadała m.in. za:

  • przeprowadzanie kompleksowych porad z zakresu poradnictwa zawodowego;
  • prowadzenie działań związanych z promocją usług ABK wśród studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze;
  • organizację spotkań i szkoleń mających na celu pomoc studentom i absolwentom w znalezieniu pracy;
  • monitorowanie karier zawodowych absolwentów;
  • prowadzenie banku ofert pracodawców i osób poszukujących pracy.

Od kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego z zakresu zarządzania, prawa, psychologii lub doradztwa zawodowego;
  • co najmniej rocznego doświadczenia zawodowego w zakresie doradztwa zawodowego lub doradztwa w zakresie przedsiębiorczości (w ostatnich 5 latach), poświadczone odpowiednimi dokumentami;
  • aktualnej wiedzy z zakresu przepisów prawa normujących prowadzenie działalności gospodarczej oraz podstaw ochrony własności intelektualnej;
  • umiejętności trenerskich zdobytych w toku działalności zawodowej.

CV i list motywacyjny należy kierować w terminie do 04.05.2018 r. na adres: kadry@kpswjg.pl lub pocztą:

Karkonoska Państwowa Szkoła Zawodowa
Sekcja Kadr
ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra

Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy tylko kompletne aplikacje, jak również, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami i nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze przy ulicy Lwóweckiej 18, 58-503 Jelenia Góra. Dane te będą przetwarzane przez KPSW w celu realizacji procesu rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania."