KPSW - Miejska Komenda Policji w Jeleniej Górze. POROZUMIENIE

KPSW - Miejska Komenda Policji w Jeleniej Górze. POROZUMIENIE

Dnia 25 marca 2021r. w sali Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze zawarto porozumienie pomiędzy KPSW a Miejską Komendą Policji w Jeleniej Górze.

Porozumienie podpisane przez Rektora KPSW dr n. med. Wiolettę Palczewską i Komendanta Miejskiej Komendy Policji insp. Leszka Zagórskiego jest wynikiem rozwijającej się współpracy oraz prowadzonej przez kierunek pedagogika specjalności - resocjalizacja z kryminologią.

Zawarte porozumienie ma  dotyczyć  współdziałania  dydaktyczno-praktycznego, obejmującego m. in.  szkolenia specjalistyczne i praktyki zawodowe, a także tworzenia projektów i programów kształcenia związanych z podniesieniem efektywności prowadzonych zajęć.

instagram
instagram
instagram