KPSW - CodeTwo CS GO Leauge: Eliminacje ruszają!

KPSW - CodeTwo CS GO Leauge: Eliminacje ruszają!

Zapraszamy na kolejną edycję Turnieju KPSW - CODETWO CS GO League - czyli zmagań drużyn w grę komputerową Counter Strike Global Offensive.
Główna nagroda w zaplanowanym na czerwiec 2018 roku FINALE Ligi to 10000 zł do podziału dla najlepszej drużyny.

Zagwarantowany udział w finale mają czołowe polskie drużyny PRIDE i POMPA TEAM, które zostaną w nim rozstawione. Pozostałe drużyny muszą przebrnąć przez eliminacje.

Najbliższe eliminacje odbędą się 13 stycznia 2018 roku, w godzinach 10.00-18.00 w na poziomie +2 w galerii "Nowy Rynek".
Zgłoszenia do eliminacji tylko drogą mailową na adres csgo@kpswjg.pl. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu KPSW-CodeTwo CS GO League 2018. Oto on:

Regulamin KPSW-CodeTwo CS GO League 2018 z dnia 1.12.2017

 1. Postanowienia ogólne
 • Poniższy Regulamin (w skrócie „Regulamin”) dotyczy rozgrywek turnieju Counter-Strike Global Offensive o oficjalnej nazwie CodeTwo CS GO League 2018 (dalej zwanym „Turniejem”), który odbędzie się w terminie od grudnia 2017do czerwca 2018 roku w Galerii NOWY RYNEK w Jeleniej Górze.
 • W miesiącach grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj rozegrane będą rozgrywki eliminacyjne. W tych rozgrywkach eliminacyjnych udział może wziąć maksymalnie 8 drużyn. Zwycięzca przechodzi do finału Turnieju
 • Finał Turnieju rozegrany zostanie w miesiącu czerwcu z udziałem dwóch profesjonalnych drużyn (PRIDE, POMPA TEAM).
 • Organizatorem Turnieju (dalej zwanym „Organizatorem”) jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Galeria NOWY RYNEK. Administratorem Turnieju jest firma ProCpu (dalej zwana „Administratorem”). Głównym, tytularnym sponsorem Turnieju jest firma CodeTwo.
 • Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zaznajomienia się z Regulaminem oraz jego przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek równoważne jest akceptacji postanowień Regulaminu.
 • Udział w Turnieju jest otwarty dla każdej osoby. Żaden gracz nie może posiadać bana z systemu VAC (anty-cheat wbudowany w grę).
 • Uczestnicy mogą zaopatrzyć się we własne kontrolery do gry.
 1. System rozgrywek
 • W turnieju weźmie udział 48 drużyn. Liczy się kolejność zgłoszenia.
 • Turniej rozegrany będzie na zasadach GRY PUCHAROWEJ ( kto przegrywa ten odpada ).
 1. Nagrody
 • Pula nagród wynosi 20000,- złotych
 1. Przebieg turnieju
 • Szczegółowy harmonogram meczów zostanie opublikowany i podany do wiadomości.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail csgo@kpswjg.pl
Administrator turnieju: ProCpu/KPSW-ETI

 1. Zawodnicy
 • Gracz może reprezentować maksymalnie jeden zespół w turnieju.
 • Gracz nie może zmieniać zespołu w trakcie trwania rozgrywek.
 • Zabrania się używania nazw graczy oraz opisów o wulgarnej treści.
 1. Zespoły
 • W zespole może znajdować się maksymalnie pięciu graczy.
 • Zabrania się używania nazw drużyn oraz opisów o wulgarnej treści.
 1. Rozgrywki
 • Mecze rozgrywane są systemem MR15, mapa kończy się w momencie uzyskania przez którąś z drużyn 16 punkty. W przypadku remisu (15:15), rozgrywane są dogrywki w systemie MR3. Mapy odrzucane przez kapitanów systemem VETO.
 • Mapy na których rozgrywany jest turniej: cache, mirage, inferno, nuke, train, cobblestone, overpass.
 • Używanie chatu w grze w celu zirytowania/obrażenia przeciwnika jest zabronione.
 • Nie ma możliwości podłączania swojego komputera i/lub monitora. Wszystkie mecze rozgrywanej są na komputerach udostępnionych przez organizatora o następującej specyfikacji: (informacja będzie podana na stronie internetowej KPSW)
 1. Zasady fair-play
 • Używanie wszelkich programów zapewniających jakąkolwiek przewagę w czasie gry jest zakazane.
 • Jakiekolwiek programy czy modyfikacje zmieniające oryginalną wersję gry są zakazane.
 • Zakazane są wszelkie czynności mogące naruszyć prawa autorskie oraz majątkowe wydawcy gry.
 • Za niedozwolone uważa się w szczególności:

- stosowanie wszelkich błędów w grze oraz błędów w projekcie map,
- stosowanie wszelkich cheatów oraz modyfikacji gry,
- stosowanie innych sterowników graficznych niż zainstalowane przez organizatora,
- stosowanie skryptów itp.,
- celowe poddanie meczu przeciwnikowi,
- niesportowe zachowanie rozumiane jako wulgaryzmy, prowokowanie, zachowanie niezgodne z ogólnie rozumianymi normami społecznymi skierowane przeciwko innym uczestnikom wydarzenia,
- negatywne wypowiedzi dotyczące organizatorów oraz ich partnerów i sponsorów,
- spóźnienie na mecz większe niż 15 minut.

 • Zawodnicy muszą niezwłocznie poinformować administratora spotkania o zastosowaniu przez drużynę przeciwną niedozwolonego zagrania pod rygorem utraty prawa do wnoszenia reklamacji po meczu.
 • Kara za zastosowanie niedozwolonego zagrania może wynosić od dwóch do czterech punktów dla przeciwnika za każde niedozwolone zagranie a w przypadku trzykrotnego niedozwolonego zagrania w przeciągu meczu, administrator zarządza walkower na korzyść drużyny pokrzywdzonej.
 1. Postanowienia końcowe
 • Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu turnieju.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z przeprowadzeniem turnieju, jeżeli nastąpiły one na skutek zdarzeń niezależnych od Organizatora oraz zdarzeń, których nie mógł przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 • Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygają: organizator oraz administrator, którzy mogą, lecz nie muszą uwzględnić opinie kapitanów zespołów.
 • Zespół po stawiennictwie się w dniu rozpoczęcia turnieju zgłasza swojego kapitana i tylko zgłoszony kapitan ma prawo reprezentować drużynę przed organizatorem i administratorem turnieju.
 • Kapitan zobligowany jest do podania numeru telefonu komórkowego, pod którym będzie dostępny w ciągu całego okresu trwania turnieju.

Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji.

Sponsorzy i współorganizatorzy:

instagram
instagram
instagram