Konkurs naukowy DZiKS

Konkurs naukowy DZiKS

Kapituła konkursu 10 czerwca br. przyznała nagrodę  Studentce II roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej - Agacie Grzesiak.

W tym roku akademickim dla Studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej zorganizowano konkurs naukowy, którego celem było poszerzenie kompetencji i pozyskanie dodatkowych doświadczeń w zakresie tworzenia kampanii promocyjnych.  Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu projektu kampanii dla klubu sportowego. Uczestnicy konkursu musieli przygotować projekt, który zawierał  między innymi:  analizę sytuacji i problemu wraz z określeniem źródeł informacji,  charakterystykę  celów i grup docelowych,  harmonogram działań wraz z określeniem narzędzi i technik promocyjnych  oraz  propozycję  budżetu, a także metody ewaluacji.

Nagrodę w wysokości tysiąca złotych ufundował ze środków własnych Wojciech Chadży – Przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry, który jednocześnie był Członkiem Kapituły. Przewodniczącym jury był natomiast prof. dr hab. Marian Ursel – Rektor KPSW. 

aut. Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KPSW

foto  3
foto  4
foto  12
foto 5
foto 6
instagram
instagram
instagram