Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy Ped. psychologia WNHIS

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy Ped. psychologia WNHIS

REKTOR

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy

w wymiarze pełnego etatu

w Zakładzie Pedagogiki

Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

 

DYSCYPLINA NAUKOWA : psychologia

SŁOWA KLUCZOWE :psychologia ogólna, psychologia rozwojowa i osobowości, komunikacja interpersonalna, psychologiczne wspieranie rozwoju dziecka

Warunki konkursu:

  1. posiadanie stopnia naukowego doktora 
  2. zainteresowania badawcze w zakresie ww.specjalności udokumentowane co najmniej 5. publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 5 lat
  3. minimum 8-letni staż pracy w tym 3-letni w szkolnictwie wyższym,
  4. praca zawodowa poza szkolnictwem wyższym (pomoc psychologiczna, warsztaty z komunikacji interpersonalnej)

Wymagane dokumenty:

1.       kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora

2.       CV

3.       spis publikacji z ostatnich 5. lat

4.       inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i doświadczenie

Preferowani będą wyłącznie kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

lub e-mail; dziekanatWNHiS@kpswjg.pl

Termin składania ofert: 28 czerwca 2018 r. do 21 września 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 24 września 2018 r.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.