Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy fil. germańskiej 2 WNHIS

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy fil. germańskiej 2 WNHIS

REKTOR

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy / wykładowcy

w wymiarze pełnego etatu

w Zakładzie Filologii

Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

 

DYSCYPLINA NAUKOWA : filologia germańska

SŁOWA KLUCZOWE :literaturoznawstwo i kulturoznawstwo, kultura niemieckiego obszaru językowego, gospodarka i rynek współczesnych Niemiec i Austrii, polsko – niemieckie i polsko – austriackie relacje literackie i kulturowe

Warunki konkursu:

  1. posiadanie stopnia naukowego doktora 
  2. zainteresowania badawcze w zakresie ww.specjalności udokumentowane co najmniej 5. publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 5 lat
  3. w przypadku starszego wykładowcy minimum 8-letni staż pracy, w tym 3-letni w szkolnictwie wyższym
  4. praca zawodowa poza szkolnictwem wyższym

Wymagane dokumenty:

1.       kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora

2.       CV

3.       spis publikacji z ostatnich 5. lat

4.       inne dokumenty potwierdzające pracę zawodową w charakterze nauczyciela

Preferowani będą wyłącznie kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

lub e-mail; dziekanatWNHiS@kpswjg.pl

Termin składania ofert: 19 czerwca 2018 r. do 03 lipca 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 04 lipca 2018 r.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.