Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy fil. angielskiej 2 - WNHIS

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy fil. angielskiej 2 - WNHIS

REKTOR

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy

w wymiarze pełnego etatu

w Zakładzie Filologii

Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

 

DYSCYPLINA NAUKOWA : filologia angielska

SŁOWA KLUCZOWE :językoznawstwo, gramatyka opisowa, gramatyka historyczna, gramatyka kontrastywna, teoria akwizycji, nowoczesne technologie w nauczaniu dzieci języka angielskiego, dialekty i odmiany języka angielskiego

Warunki konkursu:

  1. posiadanie stopnia naukowego doktora 
  2. zainteresowania badawcze w zakresie ww.specjalności udokumentowane co najmniej 5. publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 5 lat
  3. minimum 8-letni staż pracy, w tym 3-letni w szkolnictwie wyższym
  4. praca zawodowa poza szkolnictwem wyższym

Wymagane dokumenty:

1.       kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora

2.       CV

3.       spis publikacji z ostatnich 5. lat

4.       inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i doświadczenie

 

Preferowani będą wyłącznie kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

lub e-mail; dziekanatWNHiS@kpswjg.pl

Termin składania ofert: 19 czerwca 2018 r. do 04 lipca 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 05 lipca 2018 r.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.