Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy/wykładowcy DiKS - nauki o poznaniu i komunikacji społecznej

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy/wykładowcy DiKS - nauki o poznaniu i komunikacji społecznej

REKTOR

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy

w wymiarze pełnego etatu

w Zakładzie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

Stanowisko: starszy wykładowca/wykładowca

Obszar wiedzy, dziedzina nauki, dyscyplina naukowa: nauki społeczne, nauki o mediach, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej

Data ogłoszenia: 06.07.2018 r.

Termin składania ofert: 06.07.2018 r. – 16.07.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu : 20.07. 2018 r.

 

Link do strony: www.wh.kpswjg.pl

 

Słowa kluczowe: komunikacja masowa, media, media społecznościowe, systemy medialne, monitoring mediów, gatunki dziennikarskie

 

 

Warunki konkursu:

 

 1. posiadanie stopnia doktora,

 2. zainteresowania badawcze w zakresie ww. specjalności udokumentowane co najmniej 5. publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 5 lat,

 3. w przypadku starszego wykładowcy minimum 8-letni staż pracy w tym 3-letni w szkolnictwie wyższym,

 4. doświadczenie dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć wykładowych
  i konwersatoryjnych w zakresie ww. dyscyplin,

 5. praca zawodowa poza szkolnictwem wyższym (media, rzecznictwo prasowe, agencje PR, placówki oświaty i kultury).

 

Wymagane dokumenty:

 1. kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora,

 2. CV,

 3. spis publikacji,

 4. inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i doświadczenie.

 

Preferowani kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako pierwsze miejsce pracy

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

 

lub

 

dziekanatwnhis@kpswjg.pl

 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn

 

 

instagram
instagram
instagram