Konkurs na stanowisko profesora starszego wykładowcy DiKS - komunikacja WNHIS

Konkurs na stanowisko profesora starszego wykładowcy DiKS - komunikacja WNHIS

REKTOR

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs na stanowisko profesora / starszego wykładowcy

w wymiarze pełnego etatu

w Zakładzie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

 

DYSCYPLINA NAUKOWA : nauki społeczne, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, nauki o mediach

SŁOWA KLUCZOWE :komunikacja społeczna, media, media społecznościowe, systemy medialne, monitoring mediów, gatunki dziennikarskie

Warunki konkursu – dotyczy stanowiska profesora:

  1. posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora habilitowanego
  2. zainteresowania badawcze w zakresie ww.specjalności udokumentowane co najmniej 5. publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 5 lat
  3. wypromowanie co najmniej 20. magistrów lub 30. Licencjatów

Warunki konkursu – dotyczy stanowiska starszego wykładowcy:

1.       posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora 

2.       zainteresowania badawcze w zakresie ww. specjalności udokumentowane co najmniej 5. publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 5 lat

3.       minimum 8-letni staż pracy, w tym 3-letni w szkolnictwie wyższym

4.       doświadczenie dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć wykładowych i konwersatoryjnych w zakresie ww. dyscyplin

5.       praca zawodowa poza szkolnictwem wyższym (media rzecznictwo prasowe, agencje PR)

Wymagane dokumenty:

1.       kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora hab. / doktora lub aktu nadania tytułu

2.       CV

3.       spis publikacji

4.       inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i doświadczenie

Preferowani będą wyłącznie kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

lub e-mail; dziekanatWNHiS@kpswjg.pl

Termin składania ofert: 18 czerwca 2018 r. do 01 lipca 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 05 lipca 2018 r.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.