Konkurs na stanowisko profesora nauk ekonomicznych WNHIS

Konkurs na stanowisko profesora nauk ekonomicznych WNHIS

REKTOR

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego / profesora zwyczajnego

w wymiarze pełnego etatu

w Zakładzie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

 

DYSCYPLINA NAUKOWA : nauki ekonomiczne, ekonomia, nauki o zarządzaniu

SŁOWA KLUCZOWE :ekonomia, zarządzanie, marketing

Warunki konkursu

  1. posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora habilitowanego
  2. zainteresowania badawcze w zakresie ww.specjalności udokumentowane co najmniej 5. publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 5 lat
  3. wypromowanie co najmniej 20. magistrów lub 30. Licencjatów

Wymagane dokumenty:

1.       kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora hab. lub aktu nadania tytułu

2.       CV

3.       inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i doświadczenie

Preferowani będą wyłącznie kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

lub e-mail; dziekanatWNHiS@kpswjg.pl

Termin składania ofert: 18 czerwca 2018 r. do 01 lipca 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 05 lipca 2018 r.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.