Konkurs na stanowisko lektora j. angielskiego WNHIS

Konkurs na stanowisko lektora j. angielskiego WNHIS

REKTOR

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs na stanowisko lektora

w wymiarze:

pełnego etatu (2 osoby)

w Zakładzie Filologii

Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

DYSCYPLINA NAUKOWA : filologia angielska

SŁOWA KLUCZOWE :lektorat języka angielskiego

Warunki konkursu:

  1. posiadanie tytułu magistra filologii angielskiej,
  2. doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym zgodne z ww. specjalnością

Wymagane dokumenty:

1.       Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich

2.       CV

  1. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym zgodne z ww. specjalnością

4.       List intencyjny oraz podanie o zatrudnienie

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

lub e-mail; dziekanatWNHiS@kpswjg.pl

Termin składania ofert: 28 czerwca 2018 r. do 21 września 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 24 września 2018 r.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.