Konkurs na stanowisko lektora j. niemieckiego WNHIS

REKTOR

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs na stanowisko lektora

w wymiarze:

pełnego etatu (1 osoba)

w Zakładzie Filologii

Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

 

DYSCYPLINA NAUKOWA : filologia germańska

SŁOWA KLUCZOWE :lektorat języka niemieckiego

 

Warunki konkursu:

  1. posiadanie tytułu magistra filologii germańskiej,
  2. doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym zgodne z ww. specjalnością

 

Wymagane dokumenty:

  1. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
  2. CV
  3. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym zgodne z ww. specjalnością
  4. List intencyjny oraz podanie o zatrudnienie

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

lub e-mail; dziekanatWNHiS@kpswjg.pl

 

Termin składania ofert: 01 sierpnia 2018 r. do 21 września 2018 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 24 września 2018 r.

 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.