Konferencja Od wyobraźni do kreacji

Konferencja "Od wyobraźni do kreacji"

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna
Dziecko w przestrzeniach edukacji artystycznej
„Od wyobraźni do kreacji”

25 kwietnia 2017 roku

Pracownicy Zakładu Pedagogiki Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze zapraszają do aktywnego uczestnictwa w konferencji naukowej poświęconej różnym wymiarom i przestrzeniom bycia, współbycia i stawania się świadomym odbiorcą, współtwórcą i twórcą sztuki w ramach edukacji artystycznej.

Szczegóły dotyczące konferencji znajdziecie Państwo tutaj >>>

Skład komitetu naukowego >>>

Planowany program >>>

patronat nad konferencją: