Konferencja „Myśl i obraz” doceniona w świecie

Konferencja „Myśl i obraz” doceniona w świecie

W ostatnim wydaniu biuletynu Centre de Recherches Internationales sur l’Imaginaire (Międzynarodowe Centrum Badań nad Wyobrażeniem) opublikowano najważniejsze wydarzenia naukowe, które zorganizowano na świecie w 2019 roku. Zawarto w nim m.in.  informację na temat konferencji „Myśl i obraz”, która odbyła się w naszej uczelni. W seminarium aktywnie uczestniczyli dr Karol Morawski (organizator) i dr Paweł Greń, którzy wygłosili interesujące wykłady poświęcone ujęciom pojęcia obrazów.

Konferencja „Myśl i obraz” została zorganizowana 11 stycznia 2019 roku w murach Biblioteki i Centrum Informacji KPSW.W trakcie seminarium gościliśmy pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy wygłosili referaty dotyczące problematyki obrazów.  Z ramienia naszej uczelni dr Karol Morawski zaprezentował obszerne wprowadzenie dotyczące filozofii obrazów, a dr Paweł Greń ukazał dyskursy medialne dotyczące obrazu Auschwitz.

Międzynarodowe Centrum Badań nad Wyobrażeniem zostało założone  w roku 2012 na uniwersytecie w Cluj w Rumunii. Ośrodek prowadzi interdyscyplinarne badania nad wyobraźnią.

W wydarzeniu uczestniczyła również dr Beata Telążka, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych KPSW. 

red. Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

instagram
instagram
instagram