Karkonoska górą – mamy kolejny milion!

Karkonoska górą – mamy kolejny milion!

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ponownie została wyróżniona na szczeblu ogólnopolskim przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach przedsięwzięcia Dydaktyczne Inicjatywy Doskonałości 2019, otrzymaliśmy dodatkowe środki
w wysokości 1 miliona złotych.

Znaleźliśmy się po raz drugi w 15stce Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, które otrzymały  dotacje na rozwój Uczelni!
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze została nagrodzona za najlepszą jakość kształcenia, innowacyjne rozwiązania dydaktyczne, ale przede wszystkim za dbałość o zawodowe losy absolwentów. Jesteśmy dumni, że naszych Absolwentów widać w najbardziej prestiżowych miejscach pracy, że ukończenie naszej uczelni gwarantuje dobrą pozycję i start w karierę zawodową.

To ogromne wyróżnienie i wsparcie w procesie szkolenia praktycznego oraz fundusze na zakupy inwestycyjne . Jednakże największą  radością każdego dnia jest  nobilitacja absolwentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły  Wyższej w Jeleniej Górze.  Ich sukces na rynku pracy  to dla Uczelni największa satysfakcja i duma.

Wypowiedź Kanclerza KPSW - mgr Grażyny Malczuk dla Muzycznego Radia >>>

red. N. Niemotko

instagram
instagram
instagram