Dzień 12.11.2018 r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Dzień 12.11.2018 r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Zmianie uległ Kalendarz studiów. Prosimy o zapoznanie się z nowym Kalendarzem.