Rekrutacja  Instytucji (Zakładów Pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe - Edycja II

Rekrutacja Instytucji (Zakładów Pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe - Edycja II

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza rekrutację Instytucji, zainteresowanych przyjęciem studentów naszej uczelni na pilotażowe praktyki zawodowe w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"- II Edycja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego.

W ramach Projektu studenci KPSW w Jeleniej Górze będą uczestniczyć w programie pilotażowych praktyk zawodowych w okresie: od listopada 2017 do stycznia 2019r.

W projekcie mogą wziąć udział Instytucje spełniające wymagania określone w „Regulaminie wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów KPSW (załącznik 1)

Planowaną liczbę studentów biorących udział w Projekcie podano w tabeli:

Lp.

Kierunki studiów na których wprowadzony zostanie system 6-miesięcznych praktyk

 

Przewidywana liczba studentów biorących udział w praktykach

 

1

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

5

2

Filologia

10

3

Pedagogika

15

4

Dietetyka

20

5

Fizjoterapia

15

6

Wychowanie fizyczne

15

Ogółem

                       80

 

Wniosek o udział w projekcie (załącznik 2) podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji i składania oświadczeń woli, należy złożyć w Dziale Nauczania KPSW (ul. Lwówecka 18, Budynek 12, pokój nr 201-  Pani  Agnieszka Marek) lub przesłać na adres: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, z dopiskiem- Projekt praktyk zawodowych.

Wniosek należy dostarczyć w terminie do 22.11.2017 r.do godz.13.00

Dodatkowe informacje można uzyskać u
Pani Agnieszki Marek tel.

75 64 53 378                                                 
email: agnieszka.marek@kpswjg.pl

Załączniki:

Załącznik 1- Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów KPSW

Załącznik 2- Formularz wniosku instytucji o udział w projekcie