BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2021

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2021

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Partnerami, realizuje Program edukacyjny skierowany do studentów uczelni wyższych.
Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego
bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy.


Program porusza tematykę zagrożeń powodujących wypadki oraz sposoby przeciwdziałania im.
Uczestnikom Programu przekazana zostanie praktyczna wiedza z zakresu prawa pracy, obowiązków
pracodawcy, ubezpieczeń i wielu innych istotnych obszarów. Projekt zakłada możliwość konsultacji
z prelegentami nawet po zakończeniu kursu.


Program Bezpieczne Środowisko 2021 realizowany zostanie poprzez internetowy system
do zdalnej komunikacji.


Podczas kursów odpowiemy uczestnikom na kluczowe pytania:
- Czym jest praca w warunkach szkodliwych?
- Co powinna zawierać umowa o praktykę, staż, pracę?
- Jakie są obowiązki pracodawcy?
- Kto jest odpowiedzialny za Twoje ubezpieczenie?
- Jakie uprawnienia powinieneś zdobyć, aby uzupełnić swoje wykształcenie?
- Jakie są zasady dotyczące pracy zdalnej

Kursy poprowadzą specjaliści i praktycy z:
Państwowej Inspekcji Pracy
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Państwowej Straży Pożarnej
Urzędu Dozoru Technicznego
Wyższego Urzędu Górniczego
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Bezpłatne, dwudniowe i certyfikowane kursy dla studentów uczelni wyższych.

Terminy:
1-2 grudnia 2021 r. godziny: 13:00 15:10
lub
8-9 grudnia 2021 r. godziny: 13:00 15:10

Jak się zapisać?
Wystarczy wejść na stronę www.bezpiecznepraktyki.pl i zapisać się na kurs.
Informacje dostępne są również na FB: www.facebook.com/BezpiecznePraktyki

Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2021-Uczelnie - informacje szczegółowe Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2021-Uczelnie - informacje szczegółowe» [ 430.92 kB ]
Bezpieczne Praktyki i Środowisko -Uczelnie - 1-2 grudnia 2021 r. - har Bezpieczne Praktyki i Środowisko -Uczelnie - 1-2 grudnia 2021 r. - har» [ 283.06 kB ]
Bezpieczne Praktyki i Środowisko -Uczelnie - 8-9 grudnia 2021 r. - har Bezpieczne Praktyki i Środowisko -Uczelnie - 8-9 grudnia 2021 r. - har» [ 283.73 kB ]
instagram
instagram
instagram