Rekrutacja

   Jeżeli zastanawiasz się, jaki kierunek i specjalność studiów wybrać, zapraszamy tutaj >>>

Jeżeli znalazłeś już kierunek studiów i specjalność dla siebie, nie czekaj do ostatniej chwili - wykonaj prostą procedurę, składającą się z 6 kroków.

To całkiem proste! Kilka kroków, które musisz zrobić, aby zostać kandydatem na studia.

Przypominamy, że warunkiem wpisania na listę kandydatów jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w dziekanacie. Sama rejestracja elektroniczna nie stanowi o Państwa kandydaturze.

 

Przed rejestracją zapoznaj się z zasadami przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym tutaj >>>

Sprawdźcie jak sobie poradziła z rejestracją "Jazzy Jessie" <obejrzyj film>

1. Zarejestruj się online

WAŻNE! Rejestracja online, to dopiero pierwszy etap rekrutacji - obowiązkowo wykonaj również następne kroki!!

Wypełnij elektronicznie i wydrukuj ankietę osobową tutaj >>>

(Ze względu na błąd występujący w przeglądarce Internet Explorer zalecaną przeglądarką jest Mozilla Firefox)

Jeżeli wystąpi problem, podczas rejestracji online, lub nie posiadasz możliwości wydrukowania ankiety, możesz liczyć na pomoc w dziekanacie lub wypożyczalni Biblioteki KPSW.

2. Przygotuj swoją fotografię

a) FOTOGRAFIA CYFROWA: W trakcie elektronicznej rejestracji załącz obowiązkowo kolorowe zdjęcie cyfrowe spełniające wymogi legitymacji elektronicznej - czyli:
- w formacie JPG,
- stosunek wysokości do szerokości powinien wynosić 5:4,
- wymiary zdjęcia 236 (szerokość) x 295 (wysokość) pikseli (fotografie w innym rozmiarze nie będa przez system dodane - co spowoduje niemożliwość ukończenia ankiety),
- preferowana rozdzielczość to 300 dpi,
- jednocześnie rozmiar pliku nie powinien przekraczać 50 KB.

b) FOTOGRAFIA DRUKOWANA: Pamiętaj aby przygotować również jedną fotografię potrzebną do naklejenia na wydrukowany kwestionariusz osobowy (fotografia jak do dowodu osobistego).

c) Jeżeli posiadasz już fotografię cyfrową, ale nie potrafisz, lub nie posiadasz oprogramowania, do przystosowania jej do wymogów cyfrowego zdjęcia legitymacyjnego, poniższe linki ułatwią Ci dostęp do darmowego oprogramowania.

Zamieszczone filmy są obrazową instrukcją ułatwiającą przygotowanie zdjęcia.

Program Photoscape <pobierz tutaj> Instrukcja video <zobacz tutaj>

Program Gimp <pobierz tutaj> Instrukcja wideo <zobacz tutaj>

WAŻNE! Kolejne kroki (dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów) musisz wykonać osobiście (może to również zrobić w Twoim imieniu pełnomocnik) we właściwym dla wybranego kierunku dziekanacie na terenie kampusu KPSW.

Sprawdź mapkę kampusu <zobacz tutaj>

3. Przygotuj świadectwo dojrzałości

Musisz dostarczyć kserokopię świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę albo Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz przedstawić do wglądu oryginał.

4. Opłata rekrutacyjna

Musisz dostarczyć do właściwego dla swojego kierunku dziekanatu oryginał potwierdzenia opłaty rekrutacyjnej osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia w kwocie  85 zł, na konto Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej:

BZWBK S.A. I/O Jelenia Góra 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976

5. Dowód Osobisty

Przy składaniu dokumentów potrzebny będzie do wglądu pracownika dziekanatu dowód osobisty.

6. Dokumenty dodatkowe

a) Dla kandydatów na kierunek filologia ze specjalnością filologia angielska obowiązuje zdany zewnętrzny (pisemny) egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie przynajmniej podstawowym. Kandydaci, którzy nie zdawali języka angielskiego na egzaminie maturalnym, mają obowiązek przystąpić do egzaminu z tego języka. Szczegóły na temat egzaminu znajdziesz niżej, w cześci "zasady naboru".

b) Kandydaci na:
- dziennikarstwo i komunikację społeczną,
dołączają oświadczenie o tym, że nie mają zdiagnozowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dysleksji i dysortografii (druk do pobrania).

c) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w sprawie organizacji roku akademickiego (druk do pobrania).

Gratulacje, właśnie udało Ci się zakończyć procedurę rejestracyjną!

Jesteś kandydatem na studia w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze. Czekaj na ogłoszenie wyników!

(Dziekanaty nie udzielają informacji o wynikach naboru drogą telefoniczną)

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2019/2020:

I etap rekrutacji od 03.06.2019 r. do 31.07.2019 r.

II etap rekrutacji od 01.08.2019 r. do 30.08.2019 r.

III etap rekrutacji od 02.09.2019 r. do 26.09.2019 r.

Zarejestruj się online >>>

Zasady naboru

1. W przypadku nw. kierunków wstęp na studia jest wolny (tzn. podstawą przyjęcia na studia jest złożenie w wyznaczonym terminie wszystkich niezbędnych dokumentów, o przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów według informacji zamieszczonych na podstronach wydziałów):

  • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • filologia (spec.      angielska)*, (spec. germańska)
     
  • pedagogika
  • dietetyka
  • edukacja techniczno-informatyczna   
  • pielęgniarstwo (studia I stopnia)
  • wychowanie fizyczne

* UWAGA! W przypadku specjalności  filologia angielska z językiem biznesu, obowiązuje zdany zewnętrzny (pisemny) egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie przynajmniej podstawowym. Kandydaci, którzy nie zdawali języka angielskiego na egzaminie maturalnym, mają obowiązek przystąpić do egzaminu z tego języka. Egzamin zostanie zorganizowany przez Uczelnie w terminie, o którym poinformujemy Cię telefonicznie (mailowo). Komunikat o egzaminie zostanie również zamieszczony na stronie WNHiS <tutaj>.

2. W przypadku kierunka fizjoterapia (jednolite studia magisterskie) studenci przyjmowani są na studia zgodnie z kolejnością określoną na liście rankingowej. Procedura rekrutacyjna oraz szczegółowe zasady rankingowe znajdziesz <tutaj>

Pamiętaj wszystkie powyższe dokumenty przynieś osobiście do dziekanatu.
Żaczek
W razie wszelkich pytań chętnie odpowiemy Ci na wszystkie:
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych: Filologia, Pedagogika, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
tel. (75) 645 33 03 (Dziennikarstwo i komunikacja społeczna)
tel. (75) 645 33 04 (Filologia)
tel. (75) 645 33 08 (Pedagogika)
e-mail: dziekanatwnhis@kpswjg.pl
więcej o rekrutacji na WNHiS

Wydział Przyrodniczo-Techniczny: Dietetyka, Pielęgniarstwo, Wychowanie Fizyczne, Fizjoterapia, Edukacja Techniczno-Informatyczna
tel. (75) 645 33 32 (Fizjoterapia, Edukacja Techniczno-Informatyczna, Wychowanie Fizyczne)
tel. (75) 645 33 30 (Pielęgniarstwo, Dietetyka)
e-mail: dziekanatwpt@kpswjg.pl
więcej o rekrutacji na WPT


Zasady i tryb przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach: 2018/2019

  Wirtualny spacer po kampusie Uczelni
 

instagram
instagram
instagram