Rekrutacja

Kierunki
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kierunków studiów. 
 
RODO
Zapoznaj się z zasadami przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym. 
 
Niezbędne dokumenty
Zanim rozpoczniesz rejestrację elektroniczną, polecamy przygotować wersje elektroniczne dokumentów i dane osobowe niezbędne w procesie rekrutacji na wybrany przez siebie kierunek studiów:
 

 

Fotografia cyfrowa
 • Zdjęcie kolorowe.
 • Rozdzielczość minimalna - 492 x 633 piksele, wielkość maksymala do 2,5 MB tak, aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość).
 • Fotografia powinna być przygotowana według zasad zdjęcia do dowodu osobistego.
 • Zalecamy format jpg.
 • Jeżeli nie posiadasz cyfrowego zdjęcia do dowodu osobistego, dopuszczamy fotografię wykonaną samodzielnie, np. telefonem komórkowym. Należy pamiętać o przesłaniu pliku z fotografią cyfrową na urządzenie, z którego będzie dokonywana rejestracja online. 

 

Świadectwo Dojrzałości
 • Przygotuj elektroniczną wersję świadectwa dojrzałości w formie skanu lub cyfrowej fotografii wykonanej np. telefonem komórkowym.
 • Wielkość pliku nie powinna przekraczać 5 MB.
 • Plik z cyfrowym świadectwem dojrzałości powinien w nazwie zawierać inicjał imienia i pelne nazwisko.
 • Należy pamiętać o przesłaniu pliku z cyfrową wersją świadectwa dojrzałości na urządzenie, z którego będzie dokonywana rejestracja online.
 • Zalecamy format jpg.

 

Opłata rekrutacyjna
 • Musisz dokonać wcześniej opłaty rekrutacyjnej dla osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia w kwocie 85 zł, 
 • Opłata w formie przelewu na konto Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej:
  Santander Bank Polska
  90 1090 1926 0000 0005 1400 5976
 • W tytule przelewu należy podać IMIĘ, NAZWISKO KANDYDATA oraz NAZWĘ KIERUNKU studiów, na który chcesz być przyjęty.
 • Odnotujemy Twoją wpłatę po zaksięgowaniu.

 

PESEL
 • Przygotuj sobie numer ewidencyjny PESEL, który będziesz podawać podczas rejestracji elektronicznej.

 

Dowód osobisty
 • Przygotuj sobie serię i numer dowodu osobistego, które będziesz podawać podczas rejestracji elektronicznej.

 

Dokumenty dodatkowe
       Dodatkowe dokumenty wymagane w procesie rekrutacji na kierunku:

 

Rejestracja online
Dla sprawnego zarejestrowania się online zalecamy użycie komputera stacjonarnego lub laptopa (rejestracja za pomocą smartfona może nie przebiegać poprawnie).
Zalecamy korzystanie z aktualnej przeglądarki Mozilla Firefox (inne przeglądarki internetowe mogą nie działać poprawnie).
Przy braku możliwości utworzenia nowego konta w Wirtualnym Dziekanacie lub innych trudności, prosimy o kontakt telefoniczny z właściwym dziekanatem.
 
Kierunki
 • Po utworzeniu konta w WIRTUALNYM DZIEKANACIE, automatycznie otrzymasz maila zawierającego nazwę konta (login) oraz hasło za pomocą którego zalogujesz się do systemu.
 • Po zalogowaniu się należy przejść do zakładki "Krok 1: Wprowadzanie danych osobowych".
 • System poprowadzi Cię przez procedurę.
 • W tej części zostaniesz poproszony o przesłanie pliku z cyfrową fotografią.
 • Osoby, które zdawały tzw. "starą maturę" w polu wskazania OKE (Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) powinny wpisać "brak"
 • Po zakończeniu wprowadzania danych, system sprawdzi poprawność wypełnienia wymaganych pól i może Cię poprosić o ich uzupełnienie w razie błędu (krok niezbędny przed przystąpieniem do kolejnego etapu rejestracji). 

 

Kierunki
 • Po zakończeniu "Kroku1..." przejdź do zakładki "Krok 2: Moje kierunki"
 • Tutaj będziesz mógł wybrać kierunek studiów, na który aplikujesz.
 • Po dokonaniu wyboru kierunku pokaże się panel, dzięki któremu będziesz mógł edytować swoje dane oraz załączać wymagane w procesie rekrutacji dokumenty.

 

Kierunki
 • Po wybraniu zakładki "Wymagane dokumenty" będzie dostępny panel, który umożliwi Ci przesłanie przygotowanych wcześniej cyfrowych wersji wymaganych dla danego kierunku studiów dokumentów, w tym cyfrowej wersji świadectwa dojrzałości.
 • Po przesłaniu cyfrowych wersji dokumentów, będziesz miał możliwość podglądu ich statusu oraz nazwy.
 • Pamiętaj aby przejść do zakładki "Wydruki rekrutacyjne", w której zakończysz proces rejestracji, oraz zobaczysz swoją wypełnioną ankietę. 
 • Zalecamy zachowanie wygenerowanego pliku z ankietą, gdyż możesz zostać poproszony o przesłanie go w formie elektronicznej lub wydrukowanie i podpisanie, a następnie dostarczenie do właściwego dziekanatu.

 

 Kierunki 

Po udanej rejestracji, w ciągu 2 dni roboczych, otrzymasz z właściwego dla Twojego kierunku studiów dziekanatu potwierdzenie lub sugestie, które dokumenty wymagają dosłania.

Zalecamy regularne sprawdzanie podanej przy rejestracji skrzynki poczty elektronicznej, na którą  dziekanat będzie przesyłał informacje o stanie rekrutacji. 

 

 Weryfikacja dokumentów 

Najpóźniej do dnia 28.08.2020 roku (I etap rekrutacji) albo do dnia 08.10.2020 roku (II etap rekrutacji) musisz dostarczyć do właściwego dziekanatu do wglądu, oryginał świadectwa dojrzałości w celu jego potwierdzenia "za zgodność z oryginałem". 

 

 Kierunki 

I etap rekrutacji rozpocznie się 08.06.2020 roku, a kończy 28.08.2020 roku.
Ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji 31.08.2020 roku.
 
II etap rekrutacji rozpocznie się 01.09.2020 roku, a skończy 08.10.2020 roku.
Ogłoszenie wyników II etapu rekrutacji 09.10.2020 roku.
 
Informacje o wynikach rekrutacji będą dostępne na stronach wydziałowych:
 
 
Kierunki
 
WNMiT
 

 

instagram
instagram
instagram